Patera Kori Studios

Galleries / Shows

 

Galleries

   


home201304-cfafront   

Captial Fine Art

1214 West 6th Street

Austin, TX  78703  

(512) 628-1214

www.capitalfineart.com

   

 

crossroadsCrossroads Art Center

2016 Staples Mill Road

Richmond,  VA  23230

(804) 278-8950

www.crossroadsartcenter.com 

Chasen Galleries

   3554 West Cary StreetChasen

   Richmond, VA  23221  

   (804) 204-1048  

    www.chasengalleries.com

 

 

 

     page-0Article in Vero Beach 32963,

     Thursday, November 21, 2013    

                  Click Here

 

                                         

    

                                       Article in Richmond Times Dispatch,

           Richmond Times      Saturday, March 14, 2015

                         Click Here

 
 

 
 

 

Memberships

 

    • Vero Beach Art Club
    • Metropolitian Richmond Artists Association
    • International Sculpture Center